Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Wzory dyplomów wydawanych przez Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu


Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne:


Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 17.10.2021 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 25.10.2021 r.
Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: ----------


Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego, wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji:
Zmiana specyfikacji papieru dla blankietów dyplomów od numeru 201:

Papier zabezpieczony z zastrzeżoną kombinacją zabezpieczeń i posiadający gwarancję wyłączności producenta.

Specyfikacja techniczna papieru

 • bez wybielacza optycznego (nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu UV),
 • gramatura 120 g/m2;

Zabezpieczenia w papierze

 • bieżący dwutonowy znak wodny “windmill”,
 • uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczenie chemiczne),
 • włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym – niebieskie,
 • włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV:

  1. jasno-żółte VIS w UV na żółto-zielony,
  2. czerwone VIS w UV na czerwono;

 • włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV- 1 kolor – niebieski;

Dodatkowe zabezpieczenie

 • trójkolorowe włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze czerwono-niebiesko-zielonym.