Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

MISJA UCZELNI


Misją Uczelni jest kształcenie poszukujących najnowszej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz regionu.
 

UCZELNIA DLA LUDZI, ŚRODOWISKA I REGIONU