Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

KOŁA NAUKOWE

Naukowe Koło Młodych Promotorów Zdrowia
Koło istnieje od 26.11.2008 roku. Założyła je grupa aktywnych studentów kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Opiekunem koła jest dr Stanisław Tuzinek.
Celem działalności Naukowego Koła Młodych Promotorów Zdrowia jest pogłębianie indywidualnych zainteresowań prozdrowotnych członków koła, a działalność koncentruje się na następujących zadaniach:
 • rozwijanie zainteresowań problemami zdrowia członków koła,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu istoty zdrowia,
 • zgłębianie umiejętności diagnostyki zdrowia,
 • propagowanie prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród studentów,
 • organizacja spotkań i dyskusji na tematy prozdrowotne,
 • publikowanie prac powstałych w wyniku działalności koła,
 • organizacja i uczestnictwo w konferencjach poświęconych promocji zdrowia,
 • nawiązywanie kontaktów z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi,
 • nawiązanie kontaktów i współpraca z Radomskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego,
 • szkolenie członków koła w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
Członkowie Koła wzięli udział w Krajowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych na temat „Osoby niepełnosprawne w turystyce” Białystok 2010, na której M. Łumińska i Ł. Natora zaprezentowali referat „Aktywność ruchowa jako profilaktyka niepełnosprawności”, który ukazał się drukiem Oficyny Wydawniczej Politechniki Białostockiej.
Pod kierunkiem opiekuna prowadzili badania naukowe stanu wydolności fizycznej dzieci i młodzieży radomskich szkół. Efektem tych badań jest publikacja Ł. Natory w Przeglądzie Naukowym Nr 6 Turystyki i Rekreacji wydanym przez Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska Radom 2009.
Z inicjatywy Naukowego Koła Młodych Promotorów Zdrowia, w dniu 12. 05. 2010 odbyło się dla studentów szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne obejmowało zagadnienia związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach udarów, zawałów, krwotoków, ciał obcych w organizmie, porażeń prądem i pomocy tonącym. W część praktycznej pokazano podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia praktycznie na fantomach ćwiczyli zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy przed przybyciem lekarza. W szkoleniu wzięło udział 38 studentów.
W 2013 roku Koło było współorganizatorem Międzynarodowego Seminarium Naukowo Medycznego „Aktywność fizyczna jako element stylu życia” organizowanego przez Wydział Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska.
Członkowie Koła biorą czynny udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Wydział Turystyki i Rekreacji pt. „Aktywność ruchowa mieszkańców Radomia w czasie wolnym”. Obecnie przygotowywany jest raport i publikacja rezultatów badań.


Studenckie Koło Naukowe Turystyki
Koło istnieje od stycznia 2009 roku. Powstało z inicjatywy studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji.
Opiekunem koła jest mgr Barbara Górka.
Celem działalności Koła Naukowego Turystyki jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu turystyki.
Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • spotkania dyskusyjne członków koła
 • studiowanie fachowej literatury
 • wspólne wyjazdy
 • współpracę z innymi organizacjami i studenckimi kołami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych
Studenckie Koło Naukowe Turystyki zaprasza wszystkich:
 • ciekawych świata i najbliższego otoczenia,
 • lubiących zadawać pytania, a także na nie odpowiadać,
 • indywidualistów i tych którzy lubią działać w grupie,
 • odkrywców i pasjonatów,
 • aktywnych i kreatywnych,
Członkowie koła uczestniczyli w wyjazdach na teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego zapoznając się z zagospodarowaniem turystycznym. Podnosili swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach m.in. ”Animator czasu wolnego”. Studentka Renata Klaus wraz z opiekunką koła publikowały w 10 numerze Przeglądu Naukowego Turystyka i Rekreacja (2010) artykuł pt. „Rola animacji w spędzaniu czasu wolnego przez gości hotelowych”.
W 2013 roku Koło było współorganizatorem Międzynarodowego Seminarium Naukowo Medycznego „Aktywność fizyczna jako element stylu życia” organizowanego przez Wydział Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska.