Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd Studencki to jeden z elementów struktury organizacyjnej Uczelni. Jako jednostka jest on studentom najbliższy. Składa się ze studentów - przedstawicieli wszystkich kierunków i trybów studiów.
Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie społeczności studenckiej wobec Władz Uczelni.
Działalności samorządu nie ogranicza się jednak tylko do funkcji reprezentacyjnej. Samorząd pełni także rolę organizacyjną i integracyjną.
Pierwsza z nich dotyczy organizacji spotkań studenckich, spotkań absolwentów czy wiosen studenckich. Druga zaś opiera się na bieżącej działalności mającej na celu osiągnięcie jak najlepszego poziomu zintegrowania wśród studentów różnych roczników i kierunków.
Oprócz wyżej wymienionych kwestii Samorząd zajmuje się także współpracą z samorządami studenckimi innych uczelni a także stoi na straży dobrze pojętego interesu studentów.