Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

AKREDYTACJE


Pozytywne oceny kierunków studiów przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną

  • Uchwała Nr 69/2003 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Ochrony Środowiska Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu;

  • Uchwała Nr 1168/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na poziomie zawodowym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu;

  • Uchwała Nr 484/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powtórnej oceny jakości kształcenia na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia;

  • Uchwała Nr 1154/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu na poziomie studiów pierwszego stopnia;

  • Uchwała Nr 177/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Ochrony Środowiska Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.Akredytacje zagraniczne

  • Jordania