Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
     

KADRA NAUKOWA


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA


KATEDRA NAUK PODSTAWOWYCH
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Ryszard Ciach
dr hab. Mariusz Sławomirski, prof. PWSOŚ
mgr inż. Leszek Konstantynowicz

KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Wiesław Dembek
prof. dr hab. Andrzej Witkowski
prof. dr hab. Jurij Czarnobaj
prof. dr hab. Andrzej Leśniak 
prof. dr hab. Tadeusz Skowroński
dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. PWSOŚ
dr Marek Stachurski
dr Jerzy Wróbel

KATEDRA OCHRONY WÓD I ZASOBÓW WODNYCH
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski
dr inż. Małgorzata Góralczyk
dr inż. Ryszard Góralczyk
mgr Zofia Czempińska-Świtalska

KATEDRA GOSPODARKI ODPADAMI
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Czesław Lipski
prof. dr hab. Zbigniew Szwast
dr inż. Aleksander Kosmynin, prof. PWSOŚ
dr inż. Ryszard Lipski
mgr inż. Joanna Pudzianowska


WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Zhaneta Kozina
Prof. dr hab. Sobyanin Fedor
Prof. dr hab.Moszyński Wiktor
dr Stanisław Tuzinek
dr Ewelina Pierzyńska-Jelska
dr inż. Marek Krzemiński
dr  Królak Adam
mgr Barbara Górka

KATEDRA GEOGRAFII I NAUK SPOŁECZNYCH
Kierownik Katedry: dr hab. Roman Suligowski
dr Stefan Rosiński 
mgr inż. Tomasz Świtalski


WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY PRACY I LOGISTYKI

KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA PRACY
Kierownik Katedry: dr hab. Jerzy Jaskólski, prof. PWSOŚ
dr Iwona Kacperska
dr Zbigniew Rymarczyk
dr Stanisław Orliński


JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE

CENTRUM INFORMATYKI
Kierownik Centrum: mgr Sławomir Warchoł

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Kierownik Studium: mgr Małgorzata Ostrowska