Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

WYMAGANE DOKUMENTY


Kandydaci  na studia I - go stopnia (inżynierskie i licencjacie) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny w dziekanacie lub do pobrania)
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej
- kserokopię dowodu osobistego
- 3 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
- zaświadczenie lekarskie
- zaadresowaną kopertę


Kandydaci  na studia II - go stopnia (magisterskie) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny w dziekanacie lub do pobrania)
- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej
- oryginał i kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
- oryginał i kserokopia suplementu do dyplomu
- kserokopię dowodu osobistego
- 3 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
- zaświadczenie lekarskie
- zaadresowaną kopertę


Kandydaci  na studia podyplomowe zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny w dziekanacie lub do pobrania)
- oryginał i kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
- kserokopię dowodu osobistego
- aktualną fotografię (1 szt.)
- zaadresowaną kopertę

Pliki do pobrania: