Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Zmiana struktury uczelni

W związku z wdrożeniem aktualnie obowiązującej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce poczynając od 1 października 2019 zawieszeniu ulega dotychczas istniejąca wydziałowa struktura PWSOS. 


Studenci dotychczasowego Wydziału Ochrony Środowiska kontynuują studia na kierunku Ochrona Środowiska.  Studia I stopnia (inżynierskie) trwają jak dotychczas 7 semestrów.  Studia magisterskie dla absolwentów kierunku Ochrona środowiska - inżynierskich trwają 3 semestry, natomiast dla absolwentów kierunku Ochrona środowiska - licencjackich trwają 4 semestry.


Studenci dotychczasowego Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy konturują studia na kierunku Bezpieczeństwo i Higieny Pracy.  Studia I stopnia (inżynierskie) trwają jak dotychczas 7 semestrów.