Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Zarządzenie Rektora PWSOŚ dotyczące funkcjonowania Uczelni

15 czerwca Rektor PWSOŚ wydał nowe zarządzenie w sprawie nadzwyczajnego trybu funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za wyjątkiem zajęć, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej. W siedzibie Uczelni oraz Filii prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne i konsultacje dla studentów kształcących się na ostatnim roku studiów. Ćwiczenia terenowe mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni lub Filii. Harmonogramy zajęć przygotowywane są i ogłaszane są przez Kierownika Działu Nauczania na indywidualny wniosek nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia. Zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe odbywają się na terenie Uczelni lub Filii. W zarządzeniu znajdują się również zapisy dotyczące zasad bezpieczeństwa, jakie obowiązują na terenie Uczelni i Filii, funkcjonowania Biblioteki oraz Domu Studenckiego PWSOŚ w Radomiu i Ośrodka Szkoleniowo-Turystycznego w Zakopanem.

 

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie nadzwyczajnego trybu funkcjonowania Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu w okresie czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19