Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Ważna informacja dla studentów

 dotycząca możliwości wsparcia finansowego.

Przypominamy  że student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.
W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
Wniosek o zapomogę jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce pomoc materialna dla studenta – zapomogi.
Udokumentowany wniosek można  przesłać na adres e-mail: mmr@pwsos.pl,
oryginał należy przysłać na adres uczelni.