Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Studenci leśnictwa na ćwiczeniach terenowych

Tradycyjnie w miesiącu maju odbyły się, pod kierunkiem dr. inż. Marka Krzemińskiego, ćwiczenia terenowe dla studentów specjalności gospodarka w ekosystemach leśnych.

Tym razem ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictwa Marcule. Rozpoczęło je spotkanie studentów z Nadleśniczym Tadeuszem Misiakiem i jego zastępcą Karolem Zaborskim w siedzibie centrum Edukacji Przyrodniczej im. Ks. Bp. Jana Chrapka. Uczestnicy zapoznani zostali
z problemami gospodarki leśnej nadleśnictwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia ochrony lasu w tym zwalczania chrabąszcza majowego.

Część terenowa odbyła się w Arboretum zajmującym powierzchnię 7,9 ha znajdującym się przy nadleśnictwie. W Arboretum zgromadzono począwszy od 2006 roku ponad 600 gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia oraz z całej strefy klimatu umiarkowanego. Bardzo ciekawie informacje na temat zespołów roślinnych oraz poszczególnych gatunków przekazywał specjalista ds. edukacji Hubert Ogar.

Ćwiczenia terenowe zakończono wspólną fotografią przy najstarszym drzewie Arboretum – dębie szypułkowym, któremu nadano imię Marcel oraz ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami.