Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczne Środowisko-Bezpieczna Praca”

W dniach 08-09 czerwca 2015r. odbyła się w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczne Środowisko – Bezpieczna Praca”.

Organizatorzy konferencji:
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu,
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.

Patronaty honorowe:
Minister Środowiska,
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Główny Inspektor Sanitarny,
Główny Inspektor Pracy. 

Patronaty medialne:
„Praca i zdrowie”,
„Bezpieczeństwo Pracy”,

Współorganizatorzy:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Sosnowcu,
Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie,
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu.
 
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji: prof. dr hab.n.rol. Barbara Gworek - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Z-ca przewodniczącego: prof.dr hab.n.rol. Edmund Kaca - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy  oraz
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr n.o zdr.Jarosław Chmielewski - Instytut Ochrony Środowiska PIB 

W konferencji uczestniczyło ogółem ok. 100 osób.

Referaty zaprezentowane zostały w sesji plenarnej i w pięciu sesjach tematycznych.
W sesji plenarnej wygłoszono 5 referatów, a w sesjach tematycznych 38.
 Na sesji posterowej zaprezentowano 29 referatów, w tym 5 z Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska - Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki.

Sesja plenarna - przewodniczący prof. dr hab. Barbara Gworek
dr n.o zdr.Jarosław Chmielewski
Referaty w sesji plenarnej wygłosili:
1. prof. dr hab. Wiesław Dembek
„Ekologiczne dylematy rozwoju gospodarczego” 
2. prof. dr hab. n. med.  Andrzej Wojtczak
„Determinanty zdrowia osób aktywnych zawodowo”
3. prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
„Czynniki środowiska pracy jako przyczyny wypadków przy pracy”
4. prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski
„Zagrożenia zdrowotne ze strony czynników fizycznych występujących w procesie pracy” 
5. prof. nadzw. dr hab. Henryk Bednarczyk
„Edukacja dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy”

Sesje tematyczne:

I Sesja tematyczna: Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas,
dr n. med. Zdzisław Brzeski
Referaty zaprezentowali: dr hab. n. med. Renata Złotkowska, dr n. biol. Jolanta Skowroń, mgr inż. Bożena Smagowska, Katarzyna Wiśniewska, dr inż. Domański Wojciech, dr n. med. Dudzińska Ewa, dr inż. Jolanta Karpowicz

II sesja tematyczna: Praktyczne aspekty ochrony środowiska
Przewodniczący: prof. dr hab. Barbara Gworek, 
dr n. chem. Urszula Dawid
Referaty wygłosili: dr n. chem. Urszula Dawid, dr Monika Gałwa-Widera, dr inż. Kwarciak Kozłowska Anna, mgr inż. Wiesław Kędzia, dr Małgorzata Widłak, mgr inż. Paulina Łobodzin, dr n. chem. Urszula Dawid

III sesja tematyczna: Zagrożenia psychospołeczne
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak,  
prof. nadzw. dr hab. n. hum. Monika Szpringer
Referaty wygłosili: dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, dr Dorota Nawrót, dr n. hum. Beata Jakimiuk, lek. med. Agata Kawalec, dr inż. Zbigniew Jóźwiak, dr Magdalena Warszewska-Makuch, dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski,

IV sesja tematyczna: Zagrożenia zdrowotne w życiu i pracy
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Zagórski,
dr n. o zdr.  Jarosław Chmielewski
Referaty wygłosili: mgr Ewelina Markowska, mgr Agnieszka Rybka, mgr Jakub Krzeszowian, dr inż. Zbigniew Jóźwiak, mgr inż. Piotr Choina, dr inż. Wiesław Szatko, dr hab. Stanisław Lachowski, mgr inż. Mieczysław Dumieński, Milena Surgiewicz, Magdalena Szymczyk,

V sesja tematyczna: Bezpieczeństwo pracy
Przewodniczący: dr n. techn. Zbigniew Rymarczyk, 
dr n. o zdr. Elżbieta Monika Galińska
Referaty wygłosili: dr Krystyna Wojciechowska, dr n. tech. Zbigniew Rymarczyk, 
 mgr inż. Joanna Kurpiowska, mgr inż. Marcin Milanowicz, dr inż. Zbigniew Jóźwiak, dr n. med. Zdzisław Brzeski, mgr Sylwia Iwańczuk, prof. nadzw. dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. nadzw. dr hab. n. hum. Mariola Wojciechowska

Sesja posterowa
Przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. n. hum. Monika Wojciechowska, 
dr n. chem. Damian Gorczyca
 Referaty przedstawili:
 • st. kpt. dr inż. Anna Prędecka, 
 • mgr inż. Sylwia Kosut,
 • dr hab. Monika Jakubus,
 • mgr inż. Natalia Tatuśko,
 • mgr inż. Joanna Jordanowska,
 • dr inż. Barbara Breza-Boruta,
 • prof. dr hab. Zbigniew Paluszak,
 • Michał Dobrakowski,
 • dr n. med. Marta Boroń, 
 • Anna Machoń-Grecka, 
 • dr Aleksandra Kasperczyk,
 • prof. dr hab. Ewa Birkner,
 • prof.dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, 
 • dr Ewa Nogaj,
 • mgr inż. Alina Mroczek,
 • dr n. med. Ewa Zbrojkiewicz,
 • dr n. med. Teresa Bilewicz- Wyrozumska,
 • mgr Katarzyna Lar,
 • mgr Karolina Król,
 • dr n. med. Mariusz Kuś,
 • dr n. med. Renata Złotkowska,
 • mgr Alina Mroczek,
 • mgr inż. Elżbieta Musztyfaga,
 • prof. dr hab. Cezary Kabała,
 • mgr inż. Mateusz Cuske,
 • dr inż. Bernard Gałka,
 • prof. dr hab. Anna Karczewska,
 • prof. dr hab. Józef Sowiński,
 • dr inż. Łukasz Szałata,
 • dr hab. Gabriela Olędzka, 
 • mgr Ewa Wilk,
 • dr Małgorzata Krówczyńska,
 • dr Piotr Pabianek,
 • mgr Maria Szepietowska,
 • dr  hab. Krzysztof Frączek,
 • dr hab. Maria J. Chmiel,
 • prof. dr hab. Dariusz Ropek,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz,
 • mgr inż. Ewa Pora,
 • dr inż. Paweł Jezierski, 
 • dr inż. Dorota Kawałko,
 • mgr inż. Piotr Choina,
 • prof. nadzw. dr hab. Leszek Solecki,
 • dr inż. Agnieszka Buczaj,
 • dr hab. Stanisław Lachowski,
 • dr Anna Jurkiewicz,
 • dr Magdalena Florek-Łuszczki,
 • dr n o zdr. Elżbieta Monika Galińska,
 • dr n o zdr. Jarosław Chmielewski,
 • mgr inż. Paula Wróblewska,
 • mgr inż. Piotr Adamczuk,
 • dr Jolanta Chmielewska – Badora,
 • dr Jacek Zwoliński,
 • mgr Ewelina Krasowska,
 • dr hab. n. o zdr. Wioletta  Żukiewicz - Sobczak,
 • dr inż. Stanisław Orliński,
 • dr n. tech. Zbigniew Rymarczyk,
 • mgr inż. Danuta Kosiak,
 • mgr Edyta Dudek,
 • mgr Marta Rutkowska,
 • dr inż. Jerzy Wróbel,
 • Jacek Wróbel.

Dwa dni konferencji rozdzielone były kolacją integracyjną przy grillu w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisko.