Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Konferencja „Idealny absolwent - idealny pracodawca”

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu zaprasza na konferencję „Idealny absolwent - idealny pracodawca” dla studentów kierunku zamawianego  w ramach Projektu  POKL.04.01.02-00-203/12  pt. „Ochrona środowiska - studia z przyszłością”.
29 października 2015 roku o godz. 11:00 
w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska, przy ul. Kozienickiej 97b, II piętro.

PROGRAM KONFERENCJI:
„Praca dla absolwenta - samozatrudnienie niedoceniony sposób myślenia o własnej przyszłości zawodowej”
 - Piotr Nowak, Prezes firmy BALUUU,
”Wybrane technologie i stanowiska pracy po modernizacji Wodociągów Miejskich w Radomiu”
 - Ireneusz Kaczmarek, Wodociągi Miejskie w Radomiu,
„Polityka przedsiębiorstwa przy realizacji inwestycji DeSOx na przykładzie instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Wrocław” - Henryk Wenerski, Elektrociepłownia Wrocław,
„Oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów szkół wyższych” - Krzysztof Skomra, Urząd Pracy w Radomiu, 
Filia w Pionkach,
”Ekologiczne aspekty zastosowania grzybów na przykładzie firmy TERRA SERVICE”
 - Zbigniew Sandomierski, właściciel firmy TERRA SERVICE,
”Wymagania pracodawców wobec kadry kierowniczej pracowników ochrony środowiska wynikających z nowych ustaw 
i dyrektyw UE na przykładzie firmy EKOSAM” - Marek Hernik, prezes firmy EKOSAM i BIOALT.