Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Rektor i Założyciel Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu zapraszają na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2016/2017, która odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. o godz. 10:00 w auli PWSOŚ, Radom, ul. Kozienicka 97B (wjazd i wejście od ul. Zubrzyckiego).

 

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy

  • Powitanie Gości i przemówienie inauguracyjne Pełnomocnika Rektora ds. dydaktycznych prof. dra hab. Wiesława Barabasza

  • Wystąpienie Założyciela i Prorektora Zofii Czempińskiej-Świtalskiej

  • Wystąpienia zaproszonych Gości

  • Immatrykulacja studentów pierwszego roku

  • Wykład inauguracyjny, który wygłosi dr hab. Mariusz Sławomirski, prof. PWSOŚ, na temat:  „Środowisko naturalne i kulturowe Andyjskiego Altiplano”

  • Gaudeamus Igitur