Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Ekologia bez tajemnic

Wykorzystując piękna pogodę, w czerwcu br studenci 2 semestru Wydziału Ochrony Środowiska odbyli pod kierunkiem dr inż. Marka Krzemińskiego ćwiczenia terenowe z zakresu ekologii.

Terenem ćwiczeń była Puszcza Kozienicka, a przede wszystkim rezerwat przyrody Źródło Królewskie. Bogactwo przyrody – liczne gatunki roślin i zwierząt, dolina rzeki Zagożdżonki, różnorodność siedlisk, dają wspaniałe możliwości poznania zależności zachodzących w przyrodzie. Sprzyjało temu również wspaniałe zagospodarowanie turystyczno – dydaktyczne – pomosty na terenach podmokłych wzdłuż rzeki Zagożdżonki, wieża widokowa na dolinę rzeki, obserwatorium ptaków czy liczne tablice informacyjne.

Kolejna część ćwiczeń odbyła się w Ośrodku Dydaktyczno - Muzealnym Puszczy Kozienickiej w Augustowie. Pracownica Kozienickiego Parku Krajobrazowego omawiała biologię puszczańskich zwierząt prezentowanych w formie okazów dermoplastycznych na tle ekosystemów w których żyją.

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się dzięki uprzejmości Nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice na terenie szkółki leśnej w Przejeździe oczywiście po uprzednim jej zwiedzeniu.