Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Konferencja "Zdrowotne aspekty aktywności ruchowej w turystyce i rekreacji" - 25 czerwca 2016 r.

W dniu 25 czerwca 2016 roku odbyła się 3 edycja organizowanej przez Wydział Turystyki i Rekreacji Konferencji Naukowo – Metodycznej z cyklu Zdrowotne aspekty aktywności ruchowej w turystyce i rekreacji.
Celem konferencji było pogłębienie wiedzy o zdrowiu i czynnikach formujących go oraz zwiększenie skuteczności aktywności ruchowej.

Problematyka obrad
1. Teoretyczne problemy zdrowia (sesja plenarna)
 • Tryb życia a zdrowie
 • Rola turystyki i rekreacji w zachowaniu i potęgowaniu zdrowia
 • Zdrowotne efekty aktywności ruchowej
 • Aktywność fizyczna w turystyce i rekreacji
 • Problemy diagnostyki zdrowia i oceny działań prozdrowotnych
Referaty wygłosili:
 • prof. dr hab. Żaneta Kozina
  Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Skoworody w Charkowie, Ukraina
 • prof. dr hab. Fedor Sobianin
  Federalna Państwowa Autonomiczna Uczelnia Wyższa – Biełgorodzki Państwowy Uniwersytet w Biełgorodzie, Rosja
 • prof. dr hab. Wiktor Moszyński
  Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem, Ukraina
 • dr Stanisław Tuzinek
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Polska
 • mgr Barbara Górka
  Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Polska

Współorganizatorami konferencji były:
 • Koło Naukowe Młodych Promotorów Zdrowia,
 • Studenckie Koło Naukowe Turystyki.


Konferencji przewodniczył dr inż. Marek Krzemiński, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, a jej uczestnikami byli studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz zainteresowani z innych wydziałów Uczelni.