Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Pismo J.M. Rektora PWSOŚ

 

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA OCHRONY ŚRODOWISKA

Ul. Marii Fołtyn 6C,  26-600  Radom

 

 

Dr hab.inż. Mariusz R. Sławomirski,

            Rektor PWSOS

 

 

Szanowni pracownicy naukowo-dydaktyczni ,

      dydaktyczni oraz studenci PWSOS ,  

w miejscu   

 

                                                                                                                  16 marca 2020

 

Szanowni Wykładowcy oraz Studenci ,

 

                                                       w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 na terenie Polski i całej Europy, a także związanym z tym wydanym przez władze RP zakazem zgromadzeń oraz drastycznym ograniczeniem możliwości prowadzenia typowych zajęć dydaktycznych na terenie szkół i uczelni wyższych proszę wszystkich wykładowców zatrudnionych w PWSOS o zorganizowanie tymczasowego kształcenia zdalnego z prowadzonych przez siebie przedmiotów.  W związku z tym proszę wykładowców o:

 

i. Przekazanie studentom tematów zagadnień, które mogą być opracowane przez nich samodzielnie w ramach danego przedmiotu korzystając ze źródeł literaturowych, zarówno w postaci drukowanej jak i elektronicznej;

ii.   Podanie odpowiedniej literatury do ww. zagadnień,

iii. Ustalenie dni i godzin tygodnia, w czasie których studenci odbywać mogą konsultacje z wykładowcą drogą elektroniczną, o ile to możliwe w trybie online (e-mail, talk, skype, hangouts, telefon, etc.), tak, aby studenci mogli konsultować zagadnienia, wyjaśniać z wykładowcą napotkane niejasności oraz formułować do nich pytania i uzyskiwać odpowiedź.

 

Z formalnego punktu widzenia odbywane przez wykładowców godziny konsultacji  ustalone ze starostami poszczególnych grup i zarejestrowane w Dziale Obsługi Studenta traktowane będą jako normalne godziny pracy.  Dotyczy to także pracowników prowadzących zajęcia w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia.  

 

  

        Rektor PWSOS        

                                                                                                  Mariusz R. Sławomirski