Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Zdrowie publiczne w środowisku społecznym


Cel studiów
Absolwent zdobędzie kwalifikacje i umiejętności do organizowania przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i promocyjnych zapobiegającym chorobom i ograniczających destrukcją zdrowia. Będzie rozumiał środowiskowe i ekonomiczne skutki różnorodnych decyzji indywidualnych i społecznych.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 240 godzin (2 semestry) dla służby zdrowia i 358 godzin (2 semestry) dla nauczycieli.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Ochrony Środowiska 
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16
mgr Magdalena Kosiec